Geschiedenis

Grondlegger van Trager® Approach

Milton Trager aan het werk

Milton Trager: grondlegger van de Trager® Approach

Grondlegger van de Trager® Approach is Milton Trager (1909-1997) in Amerika. Reeds op jonge leeftijd ontdekte hij, min of meer bij toeval, de principes die ten grondslag liggen aan diepe ontspanning. In die tijd nog als leek, liet Milton geen gelegenheid voorbijgaan om die principes bij mensen die er voor open stonden toe te passen. Mensen met uiteenlopende spierklachten en afwijkingen en ook mensen met polio, MS en Parkinson. Steeds meer zag hij de enorme helende werking die van zijn methode uit ging. Mensen knapten zienderogen op, van grotere bewegingsvrijheid tot (verregaande mate van) genezing. Vooral de eenvoud en het gemak waarmee het gebeurde oogstten telkens weer verbazing.

Toen Milton 42 jaar was, wilde hij alsnog medicijnen studeren en arts worden. Na veel afwijzingen werd hij uiteindelijk aan een universiteit in Mexico toegelaten. Zijn grote doel was les te gaan geven in zijn methode aan andere therapeuten en artsen. Zes jaar later studeerde hij af als arts.

In de 20 jaar daarna zette hij zijn werk voort, maar nu als arts. Zijn grote wens was en bleef mensen willen onderwijzen in zijn methode. Op een goed moment werd hij uitgenodigd voor een demonstratie op het Esalen Instituut in California. Betty Fuller, een docente daar, had ernstige nekklachten. Milton kon die nekklachten in een enkele sessie wegnemen. Betty was op slag zo onder de indruk dat ze samen met Milton in 1980 het Trager® Instituut heeft opgericht. Gaandeweg kreeg in dit instituut de opleiding en certificering tot Trager® Practitioner gestalte.

De belangstelling voor de Trager® Approach groeide met de jaren.

Na ontwikkelingen in o.a. Duitsland, Oostenrijk, Italië en ook Nederland werd in Nederland in 2009 de Vereniging Trager® Approach Nederland opgericht (www.trager.nl). Uiteraard ben ik hierbij aangesloten.

Gun jezelf de ervaring van een Herboren Leven